34. Inaktivenkönig Dawid Slézak

13. Bambiniprinz Noah Züll

39. Schülerprinz: Janek Schmidt

42. Schützenliesel: Magdalena Martin

35. König der Könige: Andreas Schmidt

111. Schützenkönig: Klaus Meinecke